การตรวจสอบสุขภาพพืชด้วยคำนวณหาค่าดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลภาพโดรนด้วยโปรแกรม QGIS (Part 2)

หลังจากที่เราได้ที่การคำนวณค่าดัชนีพืชพรรณที่โดยใช้ VARI ในโปแกรม QGIS กันเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้เรามาลองทำกันต่ออีกสักหน่อย โดยผมต้องการที่จะแยกกลุ่มตามค่าช่วงของ VARI ที่เราคำนวณได้ แบ่งออกเป็น 5 ค่า โดยใช้วิธีการ Reclassify นั้นเองครับ พร้อมกับคำนวณเนื้อที่ให้ด้วยเลยว่าแต่ละ Class นั้นจะมีพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ เรามาเริ่มกันเลยครับ 👇 1) หลังจากที่เราทำการคำนวณค่าดัชนีพืชพรรณที่โดยใช้ VARI ได้แล้ว ดังภาพด้านล่าง ซึ่งขั้นตอนและวิธีการที่ใช้ในสามารถเข้าไปดูได้ที่ คลิกเลย

การตรวจสอบสุขภาพพืชด้วยคำนวณหาค่าดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลภาพโดรนด้วยโปรแกรม QGIS (Part 2)
การตรวจสอบสุขภาพพืชด้วยคำนวณหาค่าดัชนีพืชพรรณจากข้อมูลภาพโดรนด้วยโปรแกรม QGIS (Part 2)

วิธีเคลียร์เซสชั่นการเชื่อมต่อของ PostgeSQL/PostGIS

จริงๆ แล้วบทความนี้ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรที่มากมายนัก แต่เป็นการบันทึกความรู้เล็กน้อยที่ตัวผมเองมักจะลืมวิธีการนี้อยู่บ่อยๆ ครับ เราที่เป็นนักภูมิสารสนเทศหรือนักพัฒนาระบบที่ต้องใช้ PostgreSQL และส่วนเสริม PostGIS เพื่อทำงานฐานข้อมูลเชิงพื้นที่โดยอาศัยฟังก์ชันเครื่องมือต่างของ PostGIS ก็ดีครับ แต่ถ้าเราใช้กันหลายเครื่องหรือมีการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลดังกล่าวนั้นหลายแหล่ง ถ้าเราจะต้องการที่จะลบหรือจัดการอะไรบางอย่างกับฐานข้อมูลก้อนนี้ แต่ดันไม่สามารถทำอะไรได้เนื่องจากการเชื่อมต่อหรือการใช้งานจากเซสชั่นนั้นอยู่ ดังข้อความด้านล่าง

วิธีเคลียร์เซสชั่นการเชื่อมต่อของ PostgeSQL/PostGIS
วิธีเคลียร์เซสชั่นการเชื่อมต่อของ PostgeSQL/PostGIS